PMS

PMS - Hotel Program


Një sistem i menaxhimit të pronës së hotelit (Hotel PMS) është një softuer që vjen ne ndihmë të hoteleve të organizojnë, planifikojnë dhe menaxhojnë në mënyrë efikase veprimet e tyre të përditshme. Softueri u mundëson të organizojne rrjedhën e punës,përfshirë rezervimin, check-in/ check-out, caktimin e dhomave për klientët, faturimin, etj. Ai menaxhon të gjitha veprimet e hoteleve.
Më poshtë janë disa detyra që personeli i nje hoteli kryen me ane te softuerit PMS:


Rrisni performancën tuaj


Inventari: Tregon numrin e dhomave të mbetura për tu rezervuar, të cilat mund të përditësohen për të ndryshuar shpejt disponueshmërinë tuaj. (Mundësohet numri vetëm në bazë të vlerës së parapercaktuar te (CILËSIMET) Prona -> DHOMA-> Konfigurimi ‘Sasia e këtij lloji’)
Klikoni për të hapur një dritare dhe për të ruajtur ndryshimet në inventarin tuaj.
Shto rezervim:Për të shtuar një rezervim, klikoni në ikonën “person+”.
Çmimet ditore: Klikoni në ditën kur tarifa fillon, për të hapur një dritare dhe vendosni cmimin/ datat dhe klikoni RUAJ. Ju mund të modifikoni datat individuale sipas nevojës suaj. Për të ndryshuar një çmim, vendoseni atë në 0Override Data


Blackout: Do të mbyllë dhomën që të mos jetë e disponueshme për rezervim.
No check-in: Vizitorët nuk mund të regjistrohen në këtë ditë, por ata te pranishem ofrohet mundësia e qëndrimit.
No check-out:Vizitorët nuk mund të largohen në këtë ditë, por ata te pranishem ofrohet mundësia e qëndrimit.
No check-in and no check-out:Vizitorët nuk mund të regjistrohen ose largohen në këtë ditë, por ata te pranishem ofrohet mundësia e qëndrimit.
“Exception: Zbaton rregullin e rezervimit për “Periudhën e jashtëzakonshme” të vendosur në (Cilesimet) Pronat -> RREGULLAT E REZERVIMIT
None:Strategjia e rezervimit është e përcaktuar për biznesin.


Kurseni kohë


Min Stay: Kjo mund të përdoret për të anashkaluar “qëndrimin minimal” në një Tarifë ose Cmim Ditor për sa kohë që numri është më i lartë se ai në Tarifat/Çmimet ditore
Max Stay:Nëse keni vendosur vlera të ndryshme ne vende te tjera si (dhomë, çmime ditore, tarifa), sistemi do të përdorë vlerën më të ulët.
Shumëzuesi i çmimit: Rregulloni të gjitha tarifat/çmimet ditore me ane te një %.Për te rritur çmimet shtoni një numër më të madh se 100 dhe për një çmim më të ulët një numër më të ulët se 100. Nëse përdorni tarifat, mund ta çaktivizoni shumëzuesin duke vendosur ‘Lejo shumëzuesin’ = Jo në tabelen Përmbledhje të cmimeve.


Krijoni grupe


➥ Hotelet mund të hapen si grupe në kalendar. Shkoni ne (Cilesimet) BOOKING ENGINE-> MULTI BOOKING PAGE-> PROPERTY SETTING “Group Keywords” për të vendosur fjalë kyçe për çdo pronë. Këto fjalë kyçe do të shfaqen në përzgjedhësin e prones dhe do të tregojnë të gjitha ato prona që kanë atë fjalë kyçe.